منابع عمومی شرکت نفت

    نام محصول:منابع عمومی شرکت نفت  کلیه رشته ها توضیح محصول:شامل بیش از ۲۵۰  سوال عمومی برای کلیه رشته + مواد آزمون  مربوط به آزمونهای سالهای قبل شرکت نفت. قیمت:۴۰۰۰ تومان تعداد سوال:بیش از ۲۵۰ فرمت:pdf ——————————————————————————————————————– خرید آنلاین:شما … ادامه یافت