استخدام پلس فتا شهریور ۹۲

استخدام پلس فتا شهریور ۹۲

استخدام پلس فتا شهریور ۹۲   نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا (فاوا) و پلیس (فتا) از بین جوانان مومن و متعهد و کارامد (مرد) به صورت پیمانی ۵ سال انتظامی از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل (مصاحبه … ادامه ی مطلب