نمونه سوال استخدامی دریانوردی

    نام محصول:منابع و نمونه سوال استخدامی دریانوردی توضیح محصول:منابع+سرفصل+نکات+سوالات چهارگزینه ای همراه با پاسخ  ویژه استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی سراسر کشور.این بسته شامل همان سوالات سالهای قبل استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی می باشند.تنها با پرداخت مبلغی … ادامه یافت