سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری

سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری

سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری سوالات تخصصی نهاد ریاست جمهوری   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی کلیه رشته ها(کامپیوتر-برق-روانشناسی و …) و عمومی  نهاد ریاست جمهوری و …   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ ۱-سوالات تخصصی-کلیه رشته ها ۲-سوالات عمومی   این بسته برای چه آزمونهای … ادامه ی مطلب