نمونه سوال استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوال استخدامی دستگاه های اجرایی

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در استخدام دستگاه های اجرایی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: الف) دستگاه اجرایی: ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ شمول ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی بانک سپه

سوالات استخدامی بانک سپه

نمونه سوالات استخدامی بانک سپه همراه با پاسخنامه ویژه کلیه رشته های حوزه بانکداری و قابل شرکت در استخدامی بانکها ۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسی ۳۲۵ سوال احکام و معارف اسلامی ۲۸۵ سوال زبان انگلیسی ۳۱۵ سوال کامپیوتر ۳۲۵ سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی ۲۶۵ سوال هوش و استعداد تحصیلی ۴۵۰ … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی بانک کارآفرین

سوالات استخدامی بانک کارآفرین

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین همراه با پاسخنامه ویژه کلیه رشته های حوزه بانکداری و قابل شرکت در استخدامی بانکها   شامل کلیه دروس سالهای پیش که در آزمون بانک کارآفرین و بانکهای وابسته بعنوان مواد آزمون ارائه شده شامل سوالات ۴ گزینه ای و همراه با پاسخنامه بانک کارآفرین به منظور تأمین نیروی انسانی … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی فولاد

سوالات استخدامی فولاد

سوالات استخدامی فولاد سوالات آزمون استخدامی فولاد نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه منابع آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان منابع آزمون استخدامی فولاد مبارکه   خبر استخدامی جدید فولاد مبارکه اصفهان نیمه دوم سال ۹۲ جذب نیروی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مقطع تحصیلی دیپلم و فوق‌دیپلم در سال ۱۳۹۲ شرکت فولاد مبارکه اصفهان به منظور … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی بهزیستی

سوالات استخدامی بهزیستی

سوالات استخدامی بهزیستی نمونه سوالات استخدامی بهزیستی سوالات آزمون استخدامی بهزیستی نمونه سوالات آزمون استخدامی بهزیستی نمونه سوالات استخدامی اداره بهزیستی سوالات آزمون استخدامی سازمان بهزیستی   خبر استخدامی جدید: رئیس سازمان بهزیستی از ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف تحت پوشش این سازمان در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: از … ادامه ی مطلب

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی شیمی

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی شیمی

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی مهندسی شیمی همراه با پاسخنامه   شامل دروس عمومی و تخصصی به شرح زیر همراه با پاسخنامه ادبیات-آمار-ریاضیات-هوش-سوالات مصاحبات استخدامی پتروشیمی-سوالات سیاسی و مسائل روز ویژه آزمون پتروشیمی -معارف-زبان و …. دروس تخصصی رشته مهندسی شیمی کلیه گرایشها همراه با پاسخنامه مربوط به آزمون دوره قبل پتروشیمی   مقطع ردیف رشته تحصیلی گرایش … ادامه ی مطلب

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی مکانیک

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی مکانیک

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی مهندسی مکانیک همراه با پاسخنامه   شامل دروس عمومی و تخصصی به شرح زیر همراه با پاسخنامه ادبیات-آمار-ریاضیات-هوش-سوالات مصاحبات استخدامی پتروشیمی-سوالات سیاسی و مسائل روز ویژه آزمون پتروشیمی -معارف-زبان و …. دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک کلیه گرایشها همراه با پاسخنامه مربوط به آزمون دوره قبل پتروشیمی   مقطع ردیف رشته … ادامه ی مطلب

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی مدیریت

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی مدیریت

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی مدیریت همراه با پاسخنامه   شامل دروس عمومی و تخصصی به شرح زیر همراه با پاسخنامه ادبیات-آمار-ریاضیات-هوش-سوالات مصاحبات استخدامی پتروشیمی-سوالات سیاسی و مسائل روز ویژه آزمون پتروشیمی -معارف-زبان و …. دروس تخصصی رشته مدیریت شامل کلیه گرایشها همراه با پاسخنامه مربوط به آزمون دورهای قبل پتروشیمی و ارگانهای وابسته   مقطع ردیف رشته … ادامه ی مطلب

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی کامپیوتر

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی کامپیوتر

سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی کامپیوتر همراه با پاسخنامه   شامل دروس عمومی و تخصصی به شرح زیر همراه با پاسخنامه ادبیات-آمار-ریاضیات-هوش-سوالات مصاحبات استخدامی پتروشیمی-سوالات سیاسی و مسائل روز ویژه آزمون پتروشیمی -معارف-زبان و …. دروس تخصصی رشته کامپیوتر شامل هوش مصنوعی -ساختمان داده-سوالات ویژه پتروشیمی رشته کامپیوتر  و نرم افزار و سخت افزار   مقطع … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی بانک کشاورزی

سوالات استخدامی بانک کشاورزی

سوالات استخدامی بانک کشاورزی نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی   شامل  ۲۲۵ عدد سوال تخصصی رشته های مختلف دانشگاهی  آزمون استخدامی سالهای ۸۷ و ۸۸ بانک کشاورزی(رشته های حسابداری، علوم بانکی، علوم اقتصادی، (نظری، کشاورزی، بازرگانی)، امور مالی و مالیاتی-حقوق قضایی-کامپیوتر و …) همراه با پاسخنامه شامل ۲۵۰ عدد سوال ادبیات فارسی مربوط به آزمون … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی شهرداری کارشناس اتش نشانی

سوالات استخدامی شهرداری کارشناس اتش نشانی

سوالات استخدامی شهرداری کارشناس اتش نشانی سوالات تخصصی استخدامی شهرداری آتش نشانی سوالات تخصصی  شهرداری گروه شغلی آتش نشانی  ویژه رشته های شیمی-ایمنی -بهداشت و … و نیز سوالات عمومی  همراه با پاسخنامه این سوالات مربوط به آزمون سال۹۰ شهرداریها میباشد که به صورت یک بسته کامل شامل سوالات تخصصی و عمومی برای شما کارجویان … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی وزارت دفاع

سوالات استخدامی وزارت دفاع

سوالات استخدامی وزارت دفاع سوالات استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   سوالات تخصصی و عمومی وزارت دفاع همراه با پاسخنامه ویژه کلیه رشته ها     اخبار استخدامی سال ۹۲ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پزشکی بیمارستان شهید چمران تهران و مجموعه های تابعه، … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی شهرداری کارشناس برنامه ریزی

سوالات استخدامی شهرداری کارشناس برنامه ریزی

سوالات استخدامی شهرداری کارشناس برنامه ریزی سوالات تخصصی شهرداری برنامه ریزی سوالات تخصصی رشته شغلی برنامه ریزی ویژه رشته های دانشگاهی مدیریت-علوم اجتماعی-علوم تربیتی و …   ویژه استخدامی شهرداری .این سوالات مربوط به آزمون سال۹۰ شهرداریها میباشد که به صورت یک بسته کامل شامل سوالات تخصصی و عمومی برای شما کارجویان آماده شده است.   … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی شهرداری روابط عمومی

سوالات استخدامی شهرداری روابط عمومی

سوالات استخدامی شهرداری روابط عمومی سوالات تخصصی شهرداری روابط عمومی سوالات تخصصی رشته شغلی روابط عمومی ویژه رشته های دانشگاهی روانشناسی-علوم اجتماعی-علوم تربیتی و …   ویژه استخدامی شهرداری .این سوالات مربوط به آزمون سال۹۰ شهرداریها میباشد که به صورت یک بسته کامل شامل سوالات تخصصی و عمومی برای شما کارجویان آماده شده است.   … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی شهرداری رشته تاسیسات

سوالات استخدامی شهرداری رشته تاسیسات

سوالات استخدامی شهرداری رشته تاسیسات سوالات تخصصی شهرداری رشته تاسیسات   سوالات تخصصی رشته شغلی تاسیسات ویژه رشته های دانشگاهی تاسیسات-ساختمان   ویژه استخدامی شهرداری .این سوالات مربوط به آزمون سال۹۰ شهرداریها میباشد که به صورت یک بسته کامل شامل سوالات تخصصی و عمومی برای شما کارجویان آماده شده است.   این بسته برای چه آزمونهای … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی شهرداری راه ساختمان

سوالات استخدامی شهرداری راه ساختمان

سوالات استخدامی شهرداری راه ساختمان سوالات تخصصی شهرداری رشته راه ساختمان   سوالات تخصصی رشته شغلی راه و ساختمان ویژه رشته های دانشگاهی صنایع-مکانیک-تاسیسات-ساختمان و …  ویژه استخدامی شهرداری .این سوالات مربوط به آزمون سال۹۰ شهرداریها میباشد که به صورت یک بسته کامل شامل سوالات تخصصی و عمومی برای شما کارجویان آماده شده است.   … ادامه ی مطلب