اعلام نتایج آزمون استخدام ارتش

نتایج نهایی آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام شد

اسامی قبولین نهایی به همراه ذخیره های استخدام سال ۱۳۹۱ سا ع س آجا

قبولین علمی به همراه ذخیره های استخدام می بایست جهت دریافت نامه های مربوطه در تاریخ ۲۹/۰۹/۹۱ به آدرس سازمان (تهران،خیابان شریعتی، چهار راه شهید قدوسی (قصر) ،خیابان شهید قدوسی، ساختمان شماره ۲ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ) راس ساعت ۹ صبح مراجعه فرمایند.
از ذخیره های استخدام در صورت عدم مراجعه قبولین استفاده خواهد شد.

توجه: عدم مراجعه در تاریخ فوق به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.

ردیف

شماره داوطلب

نام

نام خانوادگی

وضعیت نهایی

۱

۱۰۱۴۸

مسلم

مرادی حریت

قبول

۲

۱۰۲۰۱

عباس

شمس الدینی لری

قبول

۳

۱۰۳۲۳

جابر

زینالی

قبول

۴

۱۰۱۱۹

بابک

محبوبی

قبول

۵

۱۰۲۲۱

محسن

یوسفی محمدی

قبول

۶

۱۰۴۸۲

فرهاد

رضائی

قبول

۷

۱۰۸۲۴

علیرضا

نوراله زاده زواردهی

قبول

۸

۱۰۰۲۸

حسن

خدایی حصاری

قبول

۹

۱۰۷۵۲

مجید

حسنلویی

قبول

۱۰

۱۰۱۲۵

یوسف

فقیهی

قبول

۱۱

۱۰۰۱۸

محسن

محمدی

قبول

۱۲

۱۰۳۳۱

حمید

افسری بنابید

قبول

۱۳

۱۰۰۸۰

مرتضی

قاسمی

قبول

۱۴

۱۰۱۰۰

علی

ابراهیمی

قبول

۱۵

۱۰۳۱۲

یعقوب

قاسمی پور

قبول

۱۶

۱۰۳۵۳

رضا

آقائی مقدم

قبول

۱۷

۱۰۲۰۲

حمید

سوری

قبول

۱۸

۱۰۶۰۰

حسین

زمانی

قبول

۱۹

۱۰۱۱۷

امین

مبارک سالاری

قبول

۲۰

۱۰۳۹۷

ایوب

رشیدی

قبول

۲۱

۱۰۰۷۰

ابوالفضل

جنگی

ذخیره

۲۲

۱۰۶۳۹

کریم

محبعلی

ذخیره

۲۳

۱۰۱۶۸

رضا

فرهنگی

ذخیره

۲۴

۱۰۰۷۹

مهرداد

برخورداری

ذخیره

۲۵

۱۰۰۹۱

عزیزاله

بوارد

ذخیره

۲۶

۱۰۷۰۰

رضا

سراوانی

ذخیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط زیر را هم بخوانید:

پاسخ دهید